Repertuvar Notları

Tatavla’dan Ada’ya ev konserlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

29 Ocak – 20.00 / Büyükada

30 Ocak – 20.00 / Tatavla


Claude Debussy – Petite Suite

Petite Suite, Debussy’in empresyonizmde ustalaştığı yenilikçi müzik dilini oluşturma yolunda yazdığı erken dönem eseridir. Her ne kadar Fransız romantizmi üslubunda yazılmış olsa da Debussy’nin kendine has imgesel rüyalar dünyasını yansıtır. Bestecinin ileride ustalaşacağı empresyonist etkiler (örneğin formun belirsizliğe meyledişi ve tonaliteden uzaklaşma) bu erken dönem dört el süitinde yer yer görülebilir. Suit, dört kısa karakter parçasından oluşur. 1. Bölüm En Bateau; Renoir veya Monet’nin tablolarındaki gibi huzurlu bir öğleden sonrasında suda salınan bir teknenin barcarol ritmininin izleridir. 2. Bölüm Cortège; ileriki piyano yazılarına öncül olan orta bölümdeki senkoplarla neşeli bir alayı, yürüyüşü betimler. 3. Bölüm Minuet; 18. yüzyıl dans ezgilerini sürekli değişen bas eşliğiyle birleştiren/dönüştüren incelikli bir dans temasıdır. Eserin sonundaki koda ile güçlü bir Tempo di Valse ile biten 4. Bölüm Ballet; Debussy’nin önemsediği bestecilerden Borodin’in ritmik temalarını anımsatırken debussian sonaritesinin erken dönem izlerini de taşımaktadır.

  1. En Bateau
  2. Cortege
  3. Minuet
  4. Ballet

Erik Satie – Troix morceaux en forme de poire

Debussy, Satie’nin eserlerini eleştirirken biçimsiz bulduğunu ve forma daha fazla önem göstermesi gerektiğini söylemişti. Satie’nin birçok bakımdan en önemli eserleri arasında görülen bu dört el süiti, aynı zamanda yakın arkadaşı Debussy’nin eleştirilerine bir cevap olarak empresyonist müziği ve en önemli temsilcisi Debussy’yi satirize ettiği, hicivsel üslubunun en güzel örneklerindendir. Satie’nin avangart mizah anlayışının yansıması olarak süit, isminin ifade edişinin aksine üç değil, birbiriyle müzikal olarak bağlantısı olmayan yedi parçadan oluşur. Satie daha sonra Orkestra şefi Vladimir Golschmann’a, eserin isminin “armut biçiminde bestelenmiş üç parça” olmasını; sevgili arkadaşı Debussy’nin artık onu biçimsizlikle suçlayamayacağını, çünkü eğer akılcıysa armutun somut biçimini reddedemeyeceğini alaycı bir biçimde açıklamıştır.

Aynı zamanda Satie, mizahi üslubunu yansıttığı diğer eserleriyle birlikte özellikle bu suitinin isminde, Honoré Daumier’in 1831 yılında Kral Louis Philippe’nin başını armut haline getirerek saltanatı hicvettiği Kral Louis-Philippe’in Armut Metamorfozu karikatüründen esin almıştır. Daumier’in karikatüründen sonra “poire” kelimesi “aptal, asalak, beleşçi” gibi anlamlarıyla Fransızca hakaret literatürüne geçmiştir.

Bu suit setinde orijinal olarak bestelenen tek parça Morceaux I’dir. Diğer bölümler büyük ölçüde Satie’nin daha önce yazdığı eserlerden bölümler içerir. Aynı zamanda bu bölümlere Satie, Paris Konservatuvarı’ndaki çalışmaları sırasında nefret ettiği akademik öğretiyi bozan başlıklar eklemiştir. Satie the Bohemian kitabının yazarı Steven Moore Whiting’e göre; Morceaux’ların her bir parçası Satie’nin birbirinden farklı stillerinin kendine özgü bir sentezini sunar.

Cocteau, Trois morceaux’un kendine has, satirik ve avangart üslubundan oldukça etkilenmiştir. Bu etkilenme sonucunda dönemin en avangart işlerinden, 20. yüzyıl sanatlarını en çok etkileyen Satie-Picasso-Cocteau-Massine kolektif üretimiyle Parade balesi ortaya çıkmıştır.

Armut biçimindeki suitin ilk belgelenen performansı, 11 Haziran 1912’de Maurice Ravel ve Florent Schmitt tarafından gerçekleştirilmiştir.

1. Manière de commencement

2. Prolongation du même

3. Morceaux 1

4. Morceaux 2

5. Morceaux 3

6. En plus

7. Redite

Maurice Ravel – Ma mère l’Oye

Ravel, empresyonist üslubunda; mitoloji, masallar ve doğu imgelerinden beslenirken çocukluğun hayal dünyasına da öykünerek piyano müziklerini yazmıştı. Besteci bu dört el piyano düetini yakın arkadaşı heykeltıraş Cyprian Godebski’nin çocukları için yazmış, sonrasında tüm çocuklara ve çocukluğa adamıştır.

Ma mère l’Oye, Ravel’in çok sevdiği Perrault masallarına dayanmaktadır.

1 – Pavane de la belle au bois dormant / Uyuyan Güzel’in Pavanı

Ravel eser hakkında “bu eserde çocuk masallarını çağrıştırma fikri, kendiliğinden ifade biçimimi belirlememe ve stilimi sadeleştirmeme neden oldu.” ifadesini kullanmıştır. Bu kısa bölümde Uyuyan Güzel’in ebedi uykusunun yarattığı atmosferi betimlemiştir.

2 – Petit Poucet / Parmak Çocuk

İkinci bölüm, aşağıdaki alıntıyla başlamaktadır: “Yol boyunca bıraktığı ekmek kırıntılarıyla eve dönüş yolunu kolayca bulabileceğini düşündü, ancak tek bir kırıntı bulamadığını gördüğünde çok şaşırdı – kuşlar hepsini yiyordu.”

3 – Laideronnette, impératrice des Pagodes / Pagoda İmparatoriçesi Laideronnette

Pagoda tapınak anlamının yanında, grotesk bir yüze ve hareketli bir kafaya sahip Çin heykelciğidir (18. yüzyıl Fransa’sında popüler bir dekorasyon aksesuarı). Laideronnette korkunç çirkinlikle lanetlenen ve aynı derecede çirkin yeşil bir yılan olan tek arkadaşı ile yıllarca dolaşan bir Çinli prenses olarak tasvir edilmektedir. Hikayede Pagoda adasının kıyısına vururlar. Adanın küçük porselen halkı Laideronnette’yi imparatoriçe ilan eder. Sonunda, Laideronnette yılanla evlenir, güzel bir prenses ve yakışıklı bir prens haline dönüşürler.

4 – Les entretiens de la belle et de la bête / Güzel ve Çirkin’in Sohbeti

Bölümün notalarında hikayeden bir diyalog yer almaktadır: Canavar: “Mutlu öleceğim çünkü seni yeniden görme şerefine eriştim.” Güzel: “Hayır Canavar, ölmeyeceksin. Benim kocam olacaksın.” …ve canavar yakışıklı bir prense dönüşür ve prensese aşkıyla bu kötü büyüyü bozduğu için teşekkür eder.

5 – Le jardin féerique / Peri Bahçesi

Peri Bahçesi, Ravel’in eserin son bölümünde tüm masal karakterlerini birleştirerek sonsuza dek mutlu yaşayacaklarını anlattığı kendi hayal gücünün hikayesidir.

Ma mère l’Oye eser açıklaması scottbrothersduo.com/ravelmothergoose.htm adresinden, düzenlenerek alınmıştır.


Eser açıklamalarının tüm hakları SeSshin Piano Duo’ya aittir. İzinsiz alıntılanamaz ve kullanılamaz.