Repertuvar Notları

Tatavla’dan Ada’ya ev konserlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 29 Ocak – 20.00 / Büyükada 30 Ocak – 20.00 / Tatavla Claude Debussy – Petite Suite Petite Suite, Debussy’in empresyonizmde ustalaştığı yenilikçi müzik dilini oluşturma yolunda yazdığı erken dönem eseridir. Her ne kadar Fransız romantizmi üslubunda yazılmış olsa da Debussy’nin kendine has imgesel rüyalar dünyasını yansıtır. Bestecinin ileride ustalaşacağı empresyonist etkiler (örneğin formun belirsizliğe meyledişi ve tonaliteden uzaklaşma) bu erken dönem… Daha fazlasını oku »Repertuvar Notları